Genel sağlık sigortası nedir? Genel sağlık sigortasından kimler yararlanır? Genel sağlık sigortası yaptırmak zorunlu mu? gibi bir çok sorunun cevabı aşağıda listelenmiştir.

Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ücretsiz tıbbi bakım, muayeneler ve reçeteli ilaçlar da dahil olmak üzere bir dizi başka yardımdan yararlanma hakkı veren bir evrensel sağlık sigortası sistemi kurmuştur. Evrensel sağlık hizmetinin birincil faydası, özel sağlık sigortası olmayanların tıbbi bakıma erişimini sağlamasıdır. Ancak, bir bütün olarak sağlık sigortasında, çalışanların prim faturasını işverenin ödemesi ve istihdam edilmeyenlerin primlerinin bireyin sorumluluğu gibi ayrıntılı unsurlar vardır. Özel kurumlarda sağlık hizmeti alabilmek için özel veya tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanabilirsin ancak bu bireysel sigortaları yaptırıp yaptırmama kararı tamamen tercihine bağlıdır

Genel Sağlık Sigortasından kimler yararlanabilir?

Genel Sağlık Sigortası Nedir

Genel Sağlık Sigortası Nedir

Birkaç istisna dışında herkes, gelir veya diğer sigorta durumuna bakılmaksızın hastalık veya yaralanma durumunda gerekli tıbbi bakıma erişimi garanti eden temel sağlık sigortası kapsamındadır. Genel sağlık hizmeti kapsamına giren gruplar aşağıda verilmiştir.

 • Devlet memurları
 • 18 yaşından küçük engelli ve engelli aylığı alan kişiler
 • 65 yaş aylığı alan yaşlılar
 • Ücretli, maaşla veya bağımsız çalışan kişiler
 • Şeref veya onur aylığı alanlar
 • Kendi İsteğiyle sigortalı olanlar
 • Terörle Mücadele Kanunundan yararlanıp aylık alan kişiler
 • Yurt dışında çalışan ancak çalıştığı ülkede sigorta hizmetinden faydalanmayanlar
 • SGK üzerine kayıtlı ve aylık geliri olan kişiler
 • Dul veya yetim aylığı alanlar
 • Emekliler ve bakmakla yükümlülüğü olan kişiler
 • Stajyer avukatlar
 • İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar

Genel Sağlık Sigortasından Kimler Yararlanamaz?

Genel sağlık sigortasından aşağıdaki gruplar yararlanamaz.

 • Tutuklu ve hükümlüler
 • Türkiye’de kendi adına çalışan ve bağlı bulunduğu ülkede sigorta kapsamında olan kişiler
 • Er, erbaş ve yedek subay okulunda öğrenci olanlar
 • Anayasa Mahkemesi üyeleri, aile fertleri ve emeklileri
 • Meslek odaları, bankalar, sigorta şirketi üyeleri
 • Dış işlerinde sözleşmeli çalışan, o ülkede oturma iznine sahip ve sigorta sisteminden yararlanan Türk uyruklu kişiler

Genel Sağlık Sigortası Yaptırmak Zorunlu mu?

1 Ocak 2012’de yapılan değişiklikle, ülkedeki her bireyin sağlık durumu devletin sorumluluğunda olduğundan, artık her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının genel sağlık sigortasına sahip olması zorunludur.

18 yaşını dolduran herkesin sağlık sigortası yaptırması gerekir , 18 yaşının altındakilerin de sigorta yaptırması gerektiğini ancak kendilerinin ödeme sorumluluğu bulunmadığını belirtelim. Ebeveynlerin sigortası yoksa devlet sigorta masraflarını karşılayacaktır.

İşverenler, işçilerinin primlerini ödemekle yükümlüdür. Dolayısıyla bir işiniz varsa otomatik olarak sigortalılık sistemine dahil olabilirsiniz. Bununla birlikte, kendinizi temsil ediyorsanız, zorunlu sigorta priminin maliyetini bağımsız olarak karşılamakla yükümlüsünüz.

Genel Sağlık Sigortası Nerelerde Geçerli?

Genel sağlık sigortanızı özel hastanelerde veya diğer tesislerde kullanamayacaksınız; sadece devlet üniversitelerinde ve devlet hastanelerinde kullanabilirsiniz. Özel bir sağlık kuruluşunun hizmetlerinden yararlanmayı düşünüyorsanız, özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası yardımcı olabilir, ancak bu seçimi kendiniz yapmakta özgürsünüz. Bireysel ve grup sağlık sigortası arasındaki fark hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, makalelerimizi incelemekten çekinmeyin.

“Sağlık sigortamı hangi sağlık kuruluşlarında kullanabilirim?” Devlet hastanelerinde kullanabilirsiniz. Bulunduğunuz yerdeki devlet hastaneleri size ücretsiz tıbbi muayene ve diğer hizmetleri sağlayabilir. Ayrıca üniversiteye bağlı hastaneler ve sağlık ocaklarının sunduğu mükemmel bakımdan da yararlanabilirsiniz. Dolayısıyla özel hastanelerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmak istiyorsanız, genel sağlık sigortası orada geçerli olmadığı için özel sağlık sigortası yaptırmanız gerekmektedir.

Genel Sağlık Sigortasına Nasıl Başvuru Yapabilirim?

Genel sağlık sigortası için e-Devlet üzerinden veya Sosyal Hizmetler veya ilçe kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma birimlerine şahsen başvurabilirsiniz. Standart bir sağlık sigortası poliçesine başvurmak için uygun adımlar aşağıda listelenmiştir.

 • Mahalle muhtarından bir GSS başvuru formu alınması gerekir.
 • Bir sonraki adım, GSS başvurusunu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmaktır.
 • Başvuru formunu doldurduktan sonra kimlik fotokopisi ve ikametgah belgesi ile Vergi Dairesi’ne gidiniz, T.C.
 • GSS formu vergi dairesi tarafından onaylandıktan sonra gerekli diğer belgelerle birlikte Kaymakamlığa gönderilmelidir.
 • GSS’ye kayıt olduktan sonra SGK ile anlaşmalı bankalardan veya PTT noktalarından herhangi birine düzenli prim ödemesi yaparak genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Genel Sağlık Sigortası İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 Standart sağlık sigortası için başvururken, belirli evrakları sağlamanız gerekir. Ancak bu gereklilikler başvuru sahibinin koşullarına göre değişebilir. Genel sağlık sigortası için gerekli evrakların bir listesini aşağıdaki gibi yapabiliriz.

 • Genel Sağlık Sigortası Başvuru formu
 • Sigortadan yararlanacak kişilerin T.C. kimlik belgesi ve fotokopisi
 • İkametgah belgesi
 • Gelir testinin sonucu
 • Aylık gelirini gösteren belge
 • Mal varlığını gösteren mülkiyet belgesi
 • Engelliler için engellik kimlik kartı
 • 65 yaş üstü için emekli veya benzeri aylıkla ilgili belge

Genel sağlık sigortanız varsa teminat ne zaman başlar?

Tüm vatandaşlar, doğumdan itibaren başlayan genel sağlık sigortası kapsamındadır. Bakmakla yükümlü olunan çocuklar, ebeveynlerinin poliçeleri aracılığıyla sigorta kapsamına alınabileceğinden, genellikle 18 yaş, kişinin kendi başına sigorta satın alması için asgari yaş olarak görülmektedir. T.C. 18 yaşını dolduranlar ise aylık zorunlu sağlık sigortası priminin ödenmesi ile sisteme otomatik olarak kayıt olurlar.

Sağlık sigortası primleri devlet tarafından ödenenler;

20 yaşın altındaki liseyi bitirmiş gençler,

25 yaşın altındaki herhangi bir lise eğitimini tamamlamış genç yetişkinler ve 18 yaşın altındaki çocuklar.

Hanede kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olan kişiler olarak sıralanabilir.

Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi Kimlere Uygulanır?

İşsizseniz, genel sağlık sigortası için bir gelir şartı vardır. Sosyal güvencenin mevcut olup olmadığı, genel sağlık sigortası için gelir testinin başlangıç noktasıdır. Prim bundan sonra belirlenir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, gelir testi için başvurmak isteyeceğiniz yerdir. Adaylar son tarih konusunda endişelenmemelidir.

Genel sağlık sigortası bitiş süresi var mı?

Genel sağlık sigortası hayatınızın geri kalanını güvence altına almak için tasarlandığından, herhangi bir zamanda sona ermez. Ancak, artık zorunlu kategoriye girmiyorsanız, genel tıbbi ihtiyaçlar için teminatınız iptal edilebilir. Ancak konu dışı tesislerde geçerli olmadığı için teorik olarak kısa süreliğine durabilir.

Genel sağlık sigortamı hangi yollarla sonlandırabilirim?

Tipik koşullar altında yapamasanız bile sağlık sigortanızı iptal etmeniz gereken durumlar vardır. Örneğin bir işe girdiyseniz genel sağlık sigortası poliçeniz sonlandırılabilir. Sigorta priminin ödenmesinden işveren sorumlu olmakla birlikte, genel sağlık sigortanızdan ödenmemiş bakiye varsa tahsil edilecektir. Aynı durum, birincil evlerini yurtdışına taşımaya karar verenler için de geçerlidir, çünkü bu, mevcut sağlık sigortası poliçelerinin feshedilmesini gerektiren ayrı bir olaydır.

Sağlık Sigortası İçin Ortalama Aylık Ödeme Maliyeti Nedir?

Temel sağlık sigortası için standart kabul edilen prim, brüt asgari ücretin yüzde üçüdür. Genel asgari ücretteki yıllık artış veya azalmalara göre, prim yıllık olarak ayarlanmalıdır. Hal böyle olunca “Standart sağlık sigortası ne kadar?” Bu sorunun basit bir çözümü yoktur. GSS primi asgari ücret artışından etkilendi. 2023 yılı GSS primi 300,24 TL olarak belirlenmiş olup, bu ücret üzerinden sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık sigortasından yararlanabilecektir. Kişinin veya ailesinin yıllık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden veya 3.336 TL’den az ise devlet GSS primi ödeyecek.

İnsanlar genel olarak sağlık sigortaları için ne zaman ve neden fatura keserler?

1 Ocak 2012’de yapılan değişiklikle genel sağlık sigortasında prim ödeme zorunluluğu getirilmiştir. Kamu sağlık hizmetlerine erişimi olmayan kişiler, çalışan veya işsiz olarak sınıflandırılmaktadır. Bir işiniz olduğu sürece sağlık sigortası primlerini cebinizden ödeme derdiniz olmayacak. Gelir testi, bir kişinin aylık gelirinin federal asgari ücretin üçte birinden fazla olup olmadığını belirler. GSS borcunuzun zamanında ödenmemesi, SGK’nın tahsilat için yasal işlem başlatmasına neden olabilir ve GSS borcunuza yapılan kısmi ödemeler, tıbbi yardım almanızı engelleyebilir.

Sağlık Sigortası Borcu Nasıl Öğrenilir?

T.C. GSS için online borç sorgulama yöntemi. Bunun için kimlik numaranız yeterli olacaktır. Online kayıt ve borç sorgulama işlemi “GSS Sorgulama” sayfasına giriş yapılarak tamamlanır. Borcunuz varsa, mümkün olan en kısa sürede ödemeniz gerekir.

Genel Sağlık Sigortası Borcu Sorununun Çözümü nedir?

Faturanızın son ödeme tarihini kaçırmadığınız sürece primlerinizi online olarak ödeyebilirsiniz. Nasıl borç sorgulama yapıyorsanız, GSS borcunuzu da e-Devlet üzerinden güvenli bir şekilde eksiksiz olarak kapatabilirsiniz.

 • Genel sağlık sigortası faturanızı online olarak ödemeye başlayabilmeniz için e-Devlet sitesine giriş yapmanız gerekmektedir.
 • Bir sonraki adımda “SGK Kartı ile Prim Ödeme Başvurusu” sayfasına tıklanır.
 • Başarılı bir şekilde oturum açtıktan sonra, SGK’nın çevrimiçi tahsilat web sitesine yönlendirileceksiniz.
 • Banka veya kredi kartınızı kullanmak için ödeme ekranında “Kredi veya Banka Kartı” seçeneğini seçin.

Sağlık Sigortası Borcunuzu Nasıl Yapılandırabilirsiniz?

Devlet yeniden yapılandırma yasaları, genel sağlık sigortası borcunun organizasyonunu düzenler. Ne yazık ki, yeniden yapılandırma kanunu yalnızca belirli tarihlerde yürürlükte kaldığından, GSS borç yapılandırması her zaman gerçekleştirilememektedir.


0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir