Kasko sigortası genel şartları nelerdir? Kasko çeşitleri nelerdir?

Kasko Aracını Nasıl Korur?

Kasko sigortası, aracınızın bir dizi risk karşısında korunmasına yardımcı olan bir tür sigortadır. Kasko sigortası, aracınızın çarpma, çarpışma, yanma, hırsızlık, sel ve doğal afetler gibi birçok farklı risklerle karşı karşıya kalabileceği durumlarda, aracınızı korur ve oluşabilecek zararları karşılar.

 

Kasko sigortası genel şartları nelerdir?

Kara araçları kasko sigortası genel şartları, her sigorta şirketinin kendine özgü kuralları ve hükümleri olsa da, genel olarak aşağıdaki unsurları içermektedir:

 1. Sigortalı Araç: Sigortanın kapsamı altındaki araçlar belirtilir ve bu araçların özellikleri tanımlanır.
 2. Sigortalı Riskler: Kasko sigortası, aracın zarar görmesi durumunda oluşacak hasarları kapsar. Bu hasarlar, çarpma, çarpışma, yanma, hırsızlık, sel ve doğal afetler gibi birçok farklı riski içerebilir.
 3. Sigorta Bedeli: Sigorta şirketi tarafından aracın sigorta bedeli belirlenir ve sigortalı bu bedeli öder. Sigorta bedeli, aracın piyasa değeri, özellikleri ve sigorta kapsamının genişliği gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.
 4. Teminatlar: Kasko sigortası, aracın zarar görmesi durumunda oluşacak hasarları kapsar. Bu hasarlar için ödeme yapılacak teminatlar belirlenir. Bu teminatlar arasında, aracın tamir masrafları, araç değer kaybı, kiralık araç masrafları, kişisel eşya hasarları gibi farklı unsurlar bulunabilir.
 5. Sigortalının Sorumlulukları: Sigortalı, aracın bakımını yapmak, aracı kullanırken dikkatli olmak ve sigorta şirketine hasarın meydana geldiği anda bildirimde bulunmak gibi sorumlulukları yerine getirmelidir.
 6. Sigorta Şirketinin Sorumlulukları: Sigorta şirketi, aracın hasar görmesi durumunda gerekli tazminatları ödemekle yükümlüdür.

Yukarıda bahsedilenler, genel olarak kasko sigortası genel şartlarını içermektedir. Ancak her sigorta şirketinin kendine özgü şartları ve hükümleri bulunabilir. Bu nedenle, kasko sigortası almadan önce, sigorta şirketinin belirlediği şartları dikkatli bir şekilde okumak ve anlamak önemlidir.

Kasko Sigortasında Teminat Dışı Durumlar Nelerdir?

Kasko sigortası genel şartlarına göre, aşağıdaki durumlar teminat dışıdır:

 1. Kusurlu Durumlar: Sigortalı tarafından kasten veya ağır kusurla meydana getirilen zararlar, kasko sigortası teminatı kapsamı dışındadır.
 2. Araçta Değişiklik Yapılması: Araçta yapılan değişiklikler, kasko sigortası teminatı kapsamı dışında kalabilir. Örneğin, aracın motor, şasi, fren ve süspansiyon gibi önemli parçalarında yapılan değişiklikler, sigortacı tarafından önceden onaylanmadığı takdirde, sigorta teminatı kapsamı dışında kalabilir.
 3. Alkol veya Madde Etkisi Altında Araç Kullanımı: Alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanımı, kasko sigortası teminatı kapsamı dışındadır.
 4. Sürücünün Ehliyetinin Olmaması: Araç kullanıcısının ehliyetinin olmaması durumunda, kasko sigortası teminatı kapsamı dışındadır.
 5. Depolama: Aracın depolama koşullarının uygun olmaması nedeniyle meydana gelen zararlar, kasko sigortası teminatı kapsamı dışındadır.
 6. Savaş ve Terör: Savaş, terör eylemleri ve bunlara bağlı zararlar, kasko sigortası teminatı kapsamı dışındadır.
 7. İşletme Zararları: Aracın işletmesi sırasında meydana gelen zararlar, kasko sigortası teminatı kapsamı dışındadır.
 8. Aracın İşletme Sahibinin Kontrolü Dışında Olması: Araç işletme sahibinin kontrolü dışındaki bir kişi tarafından kullanıldığında, kasko sigortası teminatı kapsamı dışındadır.

Bu durumlar, kasko sigortası genel şartlarında belirtilen teminat dışı durumların sadece birkaç örneğidir. Her sigorta şirketi, kendi kasko sigortası ürününde farklı şartlar ve hükümler belirleyebilir. Bu nedenle, kasko sigortası almadan önce, poliçe belgelerinde belirtilen şartları ve hükümleri dikkatlice okumak ve anlamak önemlidir.

Kasko sigortası genel şartları

Kasko sigortası genel şartları

Kasko Sigortası Çeşitleri nelerdir?

Kasko genel şartlarına göre, kasko sigortası 5 farklı çeşide ayrılır:

 1. Tam Kasko: Tam kasko sigortası, aracın kaza, çarpma, yanma, çalınma gibi nedenlerle meydana gelen tüm hasarlarını kapsayan en geniş kasko çeşididir. Tam kasko sigortası poliçesi, aracın değeri dikkate alınarak belirlenir.
 2. Genişletilmiş kasko, standart kasko poliçesine eklenen ve daha geniş bir kapsam sağlayan bir kasko türüdür. Genellikle tam kasko veya dar kasko poliçelerine ek olarak sunulan bir seçenektir. Genişletilmiş kasko sigortası, aracın çeşitli riske maruz kalabileceği durumları kapsayan bir koruma sağlar.
 3. Standart kasko, poliçede yasal düzenlemelerde belirtilen rizikoların tamamını içerir.
 4. Dar Kasko: Dar kasko sigortası, tam kasko sigortasına göre daha sınırlı bir koruma sağlar. Bu sigorta çeşidi, aracın belirli nedenlerle hasar görmesi durumunda poliçede belirtilen koşullar dahilinde hasarın karşılanmasını sağlar. Dar kasko sigortası genellikle daha düşük primlerle sunulur.
 5. Mini Kasko: Mini kasko sigortası, tam ve dar kasko sigortalarına göre daha sınırlı bir koruma sağlar. Bu sigorta çeşidi, aracın belirli risklere karşı korunmasını sağlar. Mini kasko sigortası, genellikle yeni araç sahipleri tarafından tercih edilir.

Kasko sigortası Şartlarına göre Hasar ve Tazminat nasıl yapılır?

Kasko sigortası genel şartlarına göre, aracınızda meydana gelen bir zarar durumunda, sigorta şirketi hasarın türüne ve poliçede belirtilen kapsama göre bir tazminat ödemesi yapar. Hasar tazminatı, poliçede belirtilen teminat limiti ve şartlarına göre hesaplanır.

Kasko Sigortasında Eksik sigorta ne demektir?

Eksik Sigorta: Kasko sigortasında eksik sigorta, poliçede belirtilen teminat limitinin, aracın gerçek değerini veya hasarın tamir masraflarını karşılamaması durumunda ortaya çıkar. Bu durumda, araç sahibi hasar tazminatı için poliçedeki teminat limiti dışında kalan kısmı kendisi ödemek durumunda kalır.

Kasko Sigortasında Aşkın sigorta ne demektir?

Aşkın Sigorta: Kasko sigortasında aşkın sigorta, poliçede belirtilen teminat limitinin, aracın gerçek değerini veya hasarın tamir masraflarını aşması durumunda ortaya çıkar. Bu durumda, sigorta şirketi, poliçedeki teminat limitini aşan kısım için hasar tazminatı ödemez. Ancak, araç sahibi kasko sigortasına ek olarak aşkın sigorta yaptırmışsa, bu sigorta poliçesi devreye girerek aracın gerçek değerini veya hasarın tamir masraflarını karşılar.

Kasko Sigorta Poliçesinin Başlangıcı ve Bitişi nedir?

Kasko sigorta poliçesinin başlangıç ve bitiş tarihleri, poliçede belirtilir ve genellikle bir yıl geçerlidir. Poliçenin başlangıç tarihi, araç sahibinin poliçe talebinin kabul edildiği ve poliçenin yürürlüğe girdiği tarihtir. Bitiş tarihi ise, poliçenin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihtir.Poliçe, başlangıç tarihinde mesela saat öğlen saat 12.00’de başlar ise bitiş tarihide öğlen 12.00’de son bulur. 

Kasko sigorta poliçesi, belirtilen süre boyunca aracın çeşitli risklere karşı korunmasını sağlar. Bu süre sonunda, poliçe yenilenirse veya farklı bir sigorta şirketi ile yeni bir poliçe yapılırsa, koruma devam eder.

Ayrıca, bazı durumlarda kasko sigorta poliçesi, araç sahibi tarafından iptal edilebilir. Bunun için genellikle belirli bir süre öncesinden sigorta şirketine bildirim yapılması gerekmektedir. İptal edilen poliçe süresi dolmadan araçta meydana gelebilecek zararlar, artık sigorta şirketinin sorumluluğunda olmayacak ve araç sahibi bu zararları kendi imkanlarıyla karşılamak zorunda kalacaktır.

Kasko Sigortası İptal Şartları Nelerdir?

Kasko sigorta poliçesi, belirli şartlara uyulduğu takdirde araç sahibi tarafından iptal edilebilir. Kasko sigortası iptal şartları şu şekildedir:

 1. Poliçenin Süresi Dolmadan İptal: Kasko sigorta poliçesi süresi dolmadan, araç sahibi tarafından iptal edilebilir. Ancak bu durumda, genellikle poliçenin iptal edilmesinden önce belirli bir süre öncesinden sigorta şirketine bildirim yapılması gerekmektedir. Poliçenin iptal edilmesi halinde, araç sahibi kalan primin bir kısmını geri alabilir.
 2. Araç Satışı: Kasko sigorta poliçesi, aracın satılması durumunda da iptal edilebilir. Bu durumda, araç sahibi poliçeyi iptal ettirmek için sigorta şirketine başvurmalı ve aracın satıldığını belgelemelidir. Sigorta şirketi, poliçenin iptal edilmesi halinde, kalan primin bir kısmını araç sahibine geri ödeyebilir.
 3. Aracın İhraç Edilmesi: Aracın yurtdışına ihraç edilmesi durumunda, kasko sigorta poliçesi de iptal edilebilir. Bu durumda da, araç sahibi sigorta şirketine başvurarak poliçenin iptal edilmesini talep etmelidir.
 4. Diğer Şartlar: Bazı sigorta şirketleri, poliçenin belirli şartlara uyulması koşuluyla diğer durumlarda da kasko sigorta poliçesinin iptal edilebileceğini belirtebilir. Bu şartlar, sigorta şirketine göre değişebilir ve poliçe üzerinde belirtilir.

Kasko sigorta poliçesinin iptal edilmesi halinde, araç sahibi kalan primin bir kısmını geri alabilir. Ancak, poliçenin iptal edilmesi halinde araçta meydana gelebilecek zararlar, artık sigorta şirketinin sorumluluğunda olmayacak ve araç sahibi bu zararları kendi imkanlarıyla karşılamak zorunda kalabilir.

 

 


0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir